Maine Finance

Oct 17 2017

Refi home #ingyen #weblap #sablon, #css #sablon


#

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu szívében, a Kálvin téren helyezkedik el. A református atyafiak nagylelkű adományaiból 1927-ben épült iskola a város egyik legimpozánsabb épülete.

A város és a kistérség legdinamikusabban fejlődő, egyetlen egyházi iskolájaként, immár több mint nyolc évtizede szolgáljuk a keresztyén értékeket valló és elfogadó közösségeket. Lehetőséget biztosítunk a helybéli diákok mellett, a szomszéd telelepülésen élő egyházi iskolát választó tanulók számára is.

Iskolánk elkötelezett a keresztyéni értékrend, a rend és fegyelem megtartása mellett. A keresztyéni értékek, a modern és versenyképes tudás egyaránt és egymást kiegészítve jelenik meg a mindennapok tanóráin és az azokat követő foglakozásokon.

Diákjaink már az első osztálytól emelt óraszámban angol és informatika tantárgyakat tanulnak. Tehetségpontként személyre szabott tehetséggondozásban részesűlnek tanulóink.

Diákjaink, a hagyományos tantárgyi (matematika, magyar, informatika, stb.) szakkörökön kívűl rovásírás. fafaragás. néptánc. batikolás. népdalkör. színjátszás. bábozás. origami. rajz és festészet. üvegfestés. gyöngyfűzés. furulya. citera. énekkar. foci. úszás. atlétika. röplabda. kézilabda. zumba. hip-hop. judo. gitár. zongora. népi furulya. népi ének. bábozás. ijászat. sakk foglakozások közül válaszhatnak igényeik szerint.

Fenntartónk a Tiszántúli Református Egyházkerület biztos hátteret nyújt a szakmailag jól megalapozott pedagógiai munkánk zavartalan megvalósításához.


A régi, illetve új intézmény rövid története:


Mai ismereteink szerint Berettyóújfaluban az iskolai oktatás története elválaszthatatlanul összekapcsolódik a református egyház történetével. A település Református Egyházközsége 1590 óta létezik, s már a XVII. század elejétől állnak rendelkezésünkre olyan írásos adatok, amelyek bizonyítják egyházi fenntartású elemi iskola működését. Itt a debreceni kollégium vonzáskörzetében az Egyházközség és a település elöljárói mindig igyekeztek gondoskodni arról, hogy a felnövekvő nemzedékek részesüljenek a szükséges és megfelelő szintű oktatásban.
A XVIII. és a XIX. században külön fiú- és lányosztályok működtek, az adatok szerint igen magas (gyakran 100 tanuló feletti) osztálylétszámmal.

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Berettyóújfalui Református Egyházközség Elemi Iskolája, 1856.

Megfelelő nagyságú és korszerű épület felépítésére csak 1927-ben került sor, s a Berettyóújfalui Református Egyházközség elemi épületét (mely jelenleg is otthont ad iskolánknak) 1928. szeptember 23-án adták át a tanulóifjúságnak és a városnak. Az ezt követő időszak mozgalmas történelmi eseményei között működő intézményben mindig magas szintű oktató-nevelő munka folyt, s a település körzetközpont jellegének megfelelően (Berettyóújfalu a háború előtt Csonka-Bihar Vármegye központja, később a berettyóújfalui járás székhelye volt) az iskola bázisiskolaként működött.
1948-ban az iskolák államosításáról szóló törvény értelmében a Református Egyházközségnek át kellett adnia iskoláját az államnak, s iskolánk az 1948/49-es tanévtől már, mint 1. számú Állami Általános Iskola működött tovább. A rendszerváltás után lehetővé vált a volt egy-házi ingatlanok visszaigénylése.
A helyi önkormányzat 1992-ben hozott határozatot az iskola visszaadásáról az eredeti tulajdonos, a Református Egyház számára. Következő évben az iskola épületét helyileg védett épületté nyilvánították.
Az Egyházközség ténylegesen 1999. július 1-jével vette vissza tulajdonát.

A 2011/2012-es tanévtől a Tiszántúli Református Egyházkerület iskolájaként, mint Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működünk tovább.

Diószegi Kis István Reformed Elementary School and Elementary Art School is located in the heart of Berettyóújfalu on Kálvin square. One of the most imposing building of the town was built from the generous donations of reformed people in 1927.

As the most dynamic improving only church school in the region we have been serving the Christian communities for eight decades now. We provide possibilities for local children and those who live in neighbouring villages, too.
Our school is committed to keep the Christian values, order and discipline.

Christian values and modern, competitive knowledge are both represented together, completing each other, in everyday lessons and activities after them either.

Our students learn English and IT from the first class. As a Talent Point we give personal talent development to our students.

Beside the traditional subjects our students can choose from study circles of runic writing. carving. folk dance. batik. folk-song circle. acting. puppetry. origami. drawing and painting. glass-painting. beading. flute. ziter. choir. football. swimming. athletics. volleyball. handball. hip-hop. judo .

Our maintainer the Reformed Church District of Tiszántúl provides a stable background to the realization of our professionally well-founded pedagogical work.

The history of education in Berettyóújfalu is inseparably connected to the history of reformed church. The Reformed Parish Church has been existing since 1590, there are written documents from the beginning of the 17th century which prove functioning of church elementary school. In the catchment area of the College Of Debrecen the Parish Church and the leaders of the town have always provided adequate level of education for the growing generations. In the 18th and 19th centuries there were separate boy and girl classes with rather high (often over 100 students) class size.

The reformed ancestor of the institution was called Elementary School of Reformed Church of Berettyóújfalu, it was founded in 1856.

A suitably big and modern building was built in 1927, and the base building (which is the home of our current school) was handed over the students and town on 23. 09. 1928.Under the following eventful historical era the high level of education was constant and the school worked as a base school according to the centre role of the town (Berettyóújfalu was the centre of the truncated Bihar county before the war, later the chief town of Berettyóújfalu district). In 1948 in accordance with the school secularization law the Reformed Church was obliged to hand its school over to state, so the school worked on as #1. State Primary School from the 1948/49 school year.

After the change of regime the reclaim of church real estate became possible.

The local self-government decided to give the school back to the original owner, the Reformed Church in 1992. The building was declared as protected in the next year. The Parish Church got its property back on 1st July 1999 de facto.

From the school year 2011/12 we have been functioning as the school of Reformed Church District of Tiszántúl under the name of Diószegi Kis István Reformed Elementary School and Elementary Art School .


Written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *